Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

Prijímacie skúšky

Admin dňa jún 12 2019 ·
Prijímacie skúškyPRIJÍMACIE KONANIE do ZUŠ T. Sládkoviča

sa bude konať dňa 13. a 14. JÚNA 2019,

od 12.00 hod. do 17.00 hod.

Žiaci sa budú prijímať do odborov:

- hudobný
- výtvarný
- tanečný

Nezabudnite si so sebou priniesť aj rodné číslo a dobrú náladu.

Pozvánka na absolventský koncert a výstavu žiakov

Admin dňa jún 06 2019 ·
Koncert, Vystúpenie

Veľký úspech našich žiačok na Celoslovenskej klavírnej súťaži

Admin dňa jún 06 2019 ·
SúťažVeľký úspech našich žiačok - klaviristiek Paulínky a Marušky Vačkových na Celoslovenskej klavírnej súťaži Piano v modernom rytme Bojnice. Získali v II. kat. v zlatom pásme 1. miesto a cenu Absolútny laureát štvorručnej hry. Blahoželáme a p.uč. Mgr. K. Komáromyovej ďakujeme za perfektnú prípravu žiačok a reprezentáciu školy.


súťaž Nitrianska lutna 2019

Admin dňa jún 06 2019 ·
SúťažKrásne 3. miesto v celoslovenskej speváckej súťaži Nitrianska lutna
2019 získala Veronika Ujhelyiová. Gratulujeme!


Muzikálová hviezda 2019, Bratislava.

Admin dňa jún 06 2019 ·
SúťažVariety
* Muzikálová hviezda 2019, Bratislava.

Gratulujeme Simonke Kováčovej, ktorá získala 3. miesto vo svojej kategórii. Veľká vďaka za prípravu žiačky p.uč. Mgr. K. Pobočíkovej.